Äänekosken biotuotetehtaan rakentamisurakoiden toimijoita julkaistu

0807/2015

Biotuotetehtaan rakentamisen suunnittelusta vastaavat:

Pääsuunnittelija: Uki arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy
Maa- ja pohjarakennus: Geotek Oy
Siltasuunnittelu: Sito Oy

Laitehankinnnat

Päälaitteista sopimukset ovat jo olemassa. Valmet  Oyj toimittaa päälaitteista soodakattilan, kuivauslinjan, meesauunin, kuoren kaasutuslaitteet ja automaatiojärjestelmät. Andritz Oy puolestaan toimittaa kuitulinjan, puunkäsittelyn, haihduttamon ja kaustisoinnin. Toteutussuunnittelusta vastaa Sweco. Laitehankinnoilla on korkea kotimaisuusaste, 70 %, ja toteutussuunnittelun kotimaisuusaste on 100 %.

Laitehankinnoista Metsä Group vastaa lämmönvaihtimista, sähkömoottoreista, venttiileistä, pumpuista, laiteasennuksista, putkistoista, putkisillasta, sähköasennuksista ja instrumentointiasennuksista. Valmet ja Andritz vastaavat pääprosessilaitteista reaktoreista, reaktoreista ja säiliöistä.

Rakentamisurakat

Metsa Group päivittää listaa työmaan urakoitsijoista viikoittain. Tällä hetkellä tehdasta rakentavat:

Paalutukset: Lujabetoni Oy
Väliaikainen puukenttä: Graniittirakennus Kallio Oy
Louhinta ja murskaus, rannanruoppaus ja täyttötyöt: Destia Oy, yhteyshenkilö työmaapäällikkö Matti Korhonen, puh. 040 093 6867, matti.korhonen(at)destia.fi
Maanrakennus: Suomen Maastorakentajat Oy, aluejohtaja Markku Nissinen, 044 782 3651, markku.nissinen(at)maastorakentajat.fi ja
Maanrakennus: Graniittirakennus Kallio Oy, työpäällikkö Markku Hokkanen, 050 056 1906, markku.hokkanen(at)grk.fi
Piipunperustus ja liukuvalutyöt: Terramare Oy
Paikalla rakennettavat betonirakenteet: Kreate Oy, työpäällikkö Antti Rämä, antti.rama(at)kreate.fi, 040 050 3286

Kumppaniksi

Mikäli haluat kumppaniksi biotuotetehdasprojektiin, ilmoittaudu kertomalla yrityksestäsi ja sen ydinosaamisalueista linkin takaa löytyvällä yhteydenottolomakkeella: http://biotuotetehdas.fi/kumppaniksi. Tämän lisäksi kannattaa olla yhteydessä suoraan myös omaa toimialaasi koskevaan yhteyshenkilöön Metsä Groupilla tai suoraan urakoitsijoihin. Metsä Group ei luovuta rekisteröityjä tietoja kolmansille osapuolille, eli urakoitsijat eivät näitä tietoja saa. 

Työmaavahvuus

Työmaan vahvuus on tämän vuoden loppuun mennessä noin 500 henkilöä ja vahvuus kasvaa tasaisesti siitä eteenpäin. Suurimmillaan työmaavahvuus on asennustöiden aikana syksystä 2016 kevääseen 2017, jolloin työmaalla työskentelee enimmillään 2 500 henkilöä.

Rakennusajan työllistävä vaikutus on kokonaisuudessaan yli 6 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Äänekoskellä. Tuotannon käynnistyttyä työllistävä vaikutus on 2 500 henkilöä koko arvoketjussa Suomessa eli uusia työpaikkoja syntyy noin 1 500. Työllistävät vaikutukset ovat merkittävimmät puunkorjuussa ja kuljetuksissa.

Biotuotetehtaan rakentamisen laajuudet

Tehtaan vaatima pinta-ala 40 ha
Rakennusten bruttoala 142 000 m2
Rakennusten tilavuus 1 000 000 m3
Paikalle valettava betoni 100 000 m3
Kantavia betoniholveja 80 000 m2
Paalutusta 150 000–180 000 m
Teräsrakenteita 7 000 tn
Betonielementtejä 15 000 kpl
Uusi rekkaliikenteen silta 80 m
Ratatöitä, uutta kiskoa 4,5 km
Louhintaa 220 000 m3
Ruoppausta ja täyttöä 250 000 m3
Raakavesiputki (halkaisija 2,2 m) 1,2 km
Piippu 120 m

Lisätietoja http://biotuotetehdas.fi/eteneminen 

 

SSYP Kehitys Oy
Elina Hutton 044 4598 402