Arjen apua yrityksen tuottavuuteen ja työhyvinvointiin

0704/2016

Keski-Suomen ELY-keskus järjestää yhdessä Keski-Suomen Työelämä 2020 -verkoston kanssa
iltapäivätilaisuuden tuottavuuden ja työhyvinvoinnin teemoista. Tilaisuus on suunnattu pk-yrittäjille ja
työelämän kehittämisestä kiinnostuneille neuvontatahoille.
Millä tavoin henkilöstön hyvinvointi kytkeytyy yrityksen menestykseen? Voiko tuottavuuden kehittäminen
olla muutakin kuin kulujen ja henkilöstön vähentämistä? Millaisten työkalujen avulla sekä yrittäjä että
työntekijät voisivat paremmin ja tulosta syntyisi entistä tehokkaammin?

Osanotto info löytyy täältä