Hankinta-asiamiespalvelun talvinen tervehdys!

0811/2016


Keski-Suomen hankinta-asiamies on maksuttomasti kuntien sekä yritysten palveluksessa.
Hankinta-asiamies Veli Puttonen toimii Keski-Suomen alueella tarjoten maksutonta neuvontaa julkisia hankintoja koskevissa asioissa, kuten tarjouspyynnöissä, tarjouksissa sekä mm. hankintastrategian ja pienhankintaohjeiden päivittämisessä. Hankinta-asiamies-toimintaa rahoittavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen Yrittäjät sekä te – kunnat. 

Lue lisää tästä.