Kasvuun-myyntivalmennuksen starttitilaisuus Piispalassa

0801/2019

1. Myynnin strateginen kehittäminen, ti 29.1.2019 klo 8.30-13

Toimintaympäristön analysointi ja oman yrityksen vahvuuksien tunnistaminen
Myynnillisen tahtotilan ja myyntistrategian määritteleminen
Kilpailijoiden analyysi ja kilpailuetujen tunnistaminen ja niistä viestiminen
Hinnoittelun ja ansaintamallien suunnittelu

2. Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen, ti 12.2.2019 klo 8.30-13

Mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen markkinoinnin kannalta?
Digitaaliset markkinoinnin ja myynnin työkalut asiakkaiden löytämisessä, prospektoinnissa ja kontaktoinnissa
pk-yritysten käytetyimmät viestinnän ja markkinoinnin kanavat

3. Myynnin tuloksellisuuden kehittäminen, to 28.2.2019 klo 8.30-13

Tuotemyynnin ja ratkaisumyynnin välinen ero
Myyntikonseptin ja -prosessin rakentaminen pk-yritykseen
Vaikuttava myyntineuvottelu ja siihen liittyvät työkalut
Voittavan tarjouksen rakentaminen ja kaupan clousaus

4. Asiakkuuksien kehittäminen, ti 12.3.2019 klo 8.30-13

Asiakaskokemus osana myyntityötä ja asiakaslähtöinen ajattelu
Ovatko kaikki asiakkaat yhtä tärkeitä?
Asiakkaiden segmentointi ja hoitomallien rakentaminen
Asiakkuushoitomallityökalu pk-yrityksille

Ilmoittautuminen 13.1.2019 mennessä https://hsurvey.hakosalo.fi/kysely.asp?q=aOOsiib=5015

Lisätietoja: KASKE-hankkeen projektipäällikkö Lasse Lyijynen, puh. 044 748 8124 tai lasse.lyijynen(at)witas.fi.