Katsaus SSYP Kehitys Oy:n toimintaan alkuvuonna 2013

2708/2013

Vuoden aikana toimintaan on kuulunut mm. uuden elinkeinostrategian jalkauttamista, viestintästrategian laadinta, Uusi ICT-hankkeen toteutusta, matkailun ja kaupan alan koordinointitoimintaa ja Seutuprovemallin työstämistä kehittämistyön moottoriksi. Lue lisää!