Keski-Suomen talouskasvu jatkui hyvänä 2017 - Keski-Suomen Aikajana 2/2018

0604/2018

Keski-Suomen talouskasvu käynnistyi syksyllä 2015. Vauhti kiihtyi vuoden 2016 aikana, jolloin Keski-Suomen kasvu oli selvästi koko maata parempaa. Vuonna 2017 yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Keski-Suomessa 5,0%, Jyväskylän seudulla 6,0% ja koko maassa 6,1% edelliseen vuoteen verrattuna. Koko maan kasvu alkoi vasta syksyllä 2016, ja se kiihtyi vuoden 2017 aikana.

 

Yritykset työllistävät - Yritysten henkilöstömäärät ovat kasvusuunnassa

Vuonna 2016 yritysten henkilöstömäärä kasvoi Keski-Suomessa 1,5%, ja vuonna 2017 kasvua oli 2,0%. Jyväskylän seudulla kasvu oli 2,8% ja koko maassa 1,8%.

Työllisyystilanne on parantunut selvästi

Työttömien määrä aleni helmikuussa 2018 vuodentakaiseen 17,1%. Samaan aikaan pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt jyrkkään laskuun. Työttömyyden lasku on suoraan verrannollinen yritysten liikevaihtojen kasvuun. Kohentunut työllisyystilanne on näkynyt ennakoitua paremmassa kuntataloudessa.

Liikevaihdot kasvoivat 625 miljoonaa euroa

Kasvun kärjessä olivat KIBS -alat eli osaamisintensiiviset toimialat, joilla liikevaihdon kasvu oli 12,2% ja henkilöstömäärä 10,0%. Rakennusalan kasvu on ollut kiivasta jo pari vuotta, ja kasvu on jatkunut edelleen, vuonna 2017 kasvua oli 7,2%. Uusimpien ennusteiden mukaan rakennusalan suhdanne jatkuu hyvänä myös tänä vuonna. Yksityisten palvelut jatkoivat kasvuaan, sekä liikevaihdon (7,7%) että henkilöstömäärän (3,5%) osalta. Matkailussa liikevaihdot kasvoivat 5,5% ja henkilöstömääräkin kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,5%.

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi viime vuonna yhteensä 625 miljoonaa euroa, josta teollisuuden osuus oli 280 miljoonaa (kasvua 6,3%) ja palveluiden 192 miljoonaa euroa (kasvua 7,7%). Kaupan alan liikevaihto kasvoi vain 40 miljoonaan euroa eli 1,4%. Teollisuuden, rakentamisen ja palvelujen kasvuluvut olivat samansuuntaisia Jyväskylän seudulla ja muualla Keski-Suomessa sekä koko Suomessa.

Viennin määrä 3,2 miljardia - Viennissä suunta on ylöspäin, +17,0 %

Teknologiateollisuuden vienti kasvoi 18,1% ja metsäteollisuuden 15,1%. Viennin määrä oli noin 3,2 miljardia euroa. Biotuotetehtaan myötä vienti kasvaa edelleen puoli miljardia ja kuluvan vuoden aikana saavutettaneen vuoden 2008 taso, eli 3,4 miljardia euroa. Ekonomistit ovat todenneet, että talouskasvu on vakaalla pohjalla vasta, kun teollisuuden vienti elpyy. Tilanne näyttää Keski-Suomessa hyvältä myös tältä osin.

Äänekosken seutu kärjessä

Keski-Suomen Aikajanassa 2/2018 tarkastellaan tarkemmin vuoden 2017 loppupuolta. Keski-Suomen parhaimmat kasvuluvut kirjattiin heinä-joulukuussa Äänekosken seudulle (9,8%). Jyväskylän seudun yritysten liikevaihdon kasvu on ollut tähän saakka koko maata parempaa. Vuoden 2017 toisella puolivuotisjaksolla koko maan liikevaihdot kasvoivat 5,6% ja Jyväskylän seudun kasvu oli yhtä hyvää eli 5,4%. Keuruun seudulla kasvun vauhti on pysynyt edelleen erittäin hyvänä, 5,2%. Jämsän seudun loppuvuosi meni paremmin kuin alkuvuosi, kasvua 2,4%.

Katso Keski-Suomen Aikajana 2/2018 kokonaisuudessaan.

 

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen, Keski-Suomen liitto, 040 595 0005