KIKE-hankkeelta koulutus- ja opintomatkatarjontaa pienyrityksille

0501/2017

JAMKin Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu -hanke (KIKE) starttaa vuoden 2017 virkeästi työhyvinvointiin keskittyvällä koulutustarjonnalla sekä opintomatkoilla.

 

Koulutustarjonta - Työt tärkeysjärjestykseen, ajankäyttö haltuun. Voi hyvin työssä!

  • Ota innostava startti uuteen vuoteen ja tule mukaan KIKE-hankkeen työhyvinvointiryhmään. Selvitetään yhdessä, mitkä tekijät kuormittavat ja mitkä tarjoavat vastapainoa työlle ja otetaan askeleita kohti tasapainoista, hyvinvointia tukevaa arkea.
  • Koulutukseen voivat osallistua Keski-Suomen maaseudun mikro- ja pienyritysten yrittäjät ja työntekijät sekä Keski-Suomen maaseudulla yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat henkilöt kaikilta toimialoilta.
  • Ilmoittaudu sunnuntaina 29.1.2017 mennessä. Linkki ilmoittautumiseen: https://www.aitomaaseutu.fi/tapahtuma/kike_tyohyvinvointiryhma_c1

Ruokaelämyksistä matkailutuotteita -opintomatka

  • Opintomatka sisältää kaksi tapahtumapäivää: Retki Matkamessuille torstaina 19.1.2017 ja Koulutuspäivä ruokamatkailuteemalla torstaina 23.3.2017
  • Ruokaelämyksistä matkailutuotteita -opintomatkalle voivat osallistua kaikki Keski-Suomen maaseutualueen mikro- ja pienyritysten yrittäjät ja työntekijät sekä maaseutualueelle yrityksen perustamista suunnittelevat henkilöt. Osallistuvien yritysten toimialaa ei ole rajoitettu.
  • Ilmoittudu mukaan viimeistään torstaina 12.1.2017 ja tule hakemaan vinkit ruokamatkailun nosteen hyödyntämiseksi! Ilmoittautuminen on sitova. Linkki ilmoittautumiseen: https://www.aitomaaseutu.fi/tapahtuma/ruokaelamyksista-matkailutuotteita-opintomatka-1-paiva

 

Hankkeen koulutukset ja matkat ovat tarjolla laajasti kaikille Keski-Suomen maaseudun mikro- ja pienyritysten yrittäjille ja työntekijöille sekä maaseudulle yritystoiminnan käynnistämistä suunnitteleville. Osallistuvien yritysten toimialaa ei ole rajoitettu.

* Ulkopuolelle rajautuvat vain Jyväskylän keskusta-alueen sekä suurimpien kaupunginosien yritykset.

 

Lisätietoja Niina Rantakari, niina.rantakari@jamk.fi, p. 040 621 3186