Klapitoiminnan kehittäminen - loppuraportti ilmestynyt

1505/2017

Selvityshankkeen tavoitteena oli selvittää kuinka pohjoisen Keski-Suomen pilkevaranto voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin lisäämällä sen markkinapotentiaalia Suomen kasvukeskuksiin, Pohjois-Norjaan ja muualle Euroopan markkinoille.

Selvitystyö aloitettiin kokoamalla yhteen kaikki halukkaat pohjoisen Keski-Suomen pilketoimijat ja selvittämällä heidän kiinnostuksensa verkostoitumiseen sekä uuteen yhteiseen liiketoimintaan. Alueen klapituottajien tuotantomäärät, tilat, laitteet, kuivaustavat, hintaodotukset sekä investointi- ja verkostoitumishalukkuus kartoitettiin.

Hanke tutki markkinoita ja klapeille asetettuja odotuksia ja lainsäädännöllisiä velvoitteita tarkemmin Norjassa, Saksassa, Tanskassa ja Hollannissa. Logistisia vaihtoehtoja kartoitettiin tarkemmin näiden maiden osalta.

Hanke selvitti laskelmin eri tavoin toteutetun klapitoiminnan kannattavuutta. Osoittautui, että tuotantomäärät ovat Suomessa pieniä kansainvälisiin kysyntäodotuksiin nähden, joten klapituottajien verkostoituminen on välttämätöntä kansainvälisen kaupan onnistumiseksi. Lisäksi selvitykset osoittivat, että klapien ostohinnat Euroopassa ovat niin alhaisia, että kustannuksia ei saada katettua. Kannattavuuden saavuttaminen edellyttäisi tukkuri- ja/tai loppumyyjäportaan ohittamista. Hanke kartoitti markkinointi-, myynti- ja tiedotustapoja, joita menestyvä klapitoiminta edellyttää.

Hanke osoitti, että suurten klapimäärien toimittaminen edellyttää keinokuivausta. Luonnonkuivaus vie liikaa aikaa ja sitoo pääomia varastointiin. Hanke selvitti, että pohjoisessa Keski-Suomessa on käyttämättömiä kuivauskammareita, jotka soveltuisivat klapien kuivaukseen.