Kysely Keski-Suomen väyläverkon ongelmakohdista yritysten näkökulmasta - vastaa 17.12. mennessä

3011/2015

Keski-Suomen ELY-keskus haluaa täydentää Liikenneviraston ja ELY-keskusten jo olemassa olevaa tietoa asiakastarpeista ja väyläverkon huonokuntoisista kohteista yrityksiltä saaduilla näkemyksillä. Tätä varten on laadittu karttapohjaiset kyselyt väyläverkon ongelmallisimpien kohteiden ilmoittamiseen.

Väyläverkostotilanteen kartoitus on ajankohtaista, sillä Juha Sipilän hallitus on suuntaamassa merkittävän lisäpanoksen väyläverkon korjausvelan kasvun pysäyttämiseen. Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen on myönnetty lisärahoitusta 600 miljoonaa euroa vuosina 2016 - 2018, josta 100 miljoonaa euroa vuodelle 2016. Lisäksi uusiin väylähankkeisiin suunnitellusta rahoituksesta siirretään perusväylänpitoon ja yksityisteiden parantamisen valtionavustuksiin vuosina 2017 – 2019 yhteensä 364 miljoonaa euroa.

ELY-keskuksessa ollaan ennen kaikkea kiinnostuneita kohteista, jotka heikentävät merkittävästi yritysten toimintaedellytyksiä ja liittyvät väylien kuntoon. Saatavaa tietoa käytetään osana väylien kunnostustoimenpiteiden suunnittelua. Toimenpiteiden kohdentamisessa elinkeinoelämän tarpeilla on suuri merkitys. Vastauksissa toivotaan kiinnitettävän erityistä huomiota kohteen merkittävyyden ja vaikutusten kuvaamiseen yrityksen kannalta.

Tässä linkit kyselyihin:

•        Maantieverkon merkittävimmät ongelmakohdat

•        Rautatieverkon merkittävimmät ongelmakohdat

•        Vesiväylien merkittävimmät ongelmakohdat

Kyselyt ovat avoinna 17.12.2015 asti. Jos kysely ei aukea klikkaamalla, kopioi linkin osoite ja kokeile toisella selaimella.

Lisätietoja asiasta voitte lukea Keski-Suomen ELY-keskuksen nettisivuilta. Edellä olevat linkit kyselyihin löytyvät myös sieltä.

Lisätiedot: Keski-Suomen ELY-keskus, Hannu Onkila, puh. 0295 024 964

Kyselyjen toimeksiantaja:
Jukka Lehtinen, johtaja
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
Keski-Suomen ELY-keskus