Pk-yrityksille suunnattuihin ELY-keskuksen koulutuksiin nyt ilmoittautuminen käynnissä

2702/2015

KASVUUN JOHTAMINEN (26.3. - 27.10.2015)

Koulutuksen aikana osallistuja muodostaa itselleen kokonaisvaltaisen käsityksen menestyvän ja kasvavan liiketoiminnan rakentamisesta ja laatii kasvua ja sen hallintaa tukevan strategian. Koulutuksessa perehdytään osallistujan tarpeet huomioiden henkilöstö- ja liikkeenjohdon keskeisiin osa-alueisiin. Yrityskohtaisissa konsultointitapaamisissa ratkaistaan käytännössä oman yrityksen liiketoiminnan kasvun haasteita. Tavoitteena on ohjata osallistuja tunnistamaan ja hallitsemaan oman yrityksen kasvuun liittyvät mahdollisuudet, menestystekijät, riskit ja esteet.

Kesto:                                  14 lähiopetuspäivää ja 3 yrityskohtaista konsultointipäivää
Kouluttaja:                           Balentor Oy
Hinta:                                    2130 € (+ alv 24 %) / osallistuja
Ilmoittautuminen:               28.2.2015 mennessä (lisätietoja)

MARKKINOINNIN JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN (8.4. - 10.9.2015)

Koulutuksessa perehdytään osallistujan tarpeet huomioiden markkinoinnin, myynnin ja asiakkuuksien johtamisen keskeisiin osa-alueisiin. Osallistuja kehittää yrityksen valmiuksia liiketoiminnan tuottavuuden parantamiseen ja tuloksenteon kasvuun. Yrityskohtaisissa konsultointipäivissä ratkaistaan käytännössä oman yrityksen myynnin haasteita. Koulutuksen tavoitteena on tehostaa pk-yrityksen markkinoinnin, myynnin ja asiakkuuksien johtamista.

Kesto:                                  10 lähiopetuspäivää ja 2 yrityskohtaista konsultointipäivää
Kouluttaja:                           Balentor Oy
Hinta:                                   1470 € (+ alv 24 %) / osallistuja
Ilmoittautuminen:              13.3.2015 mennessä (lisätietoja)

TALOUDEN JA TUOTTAVUUDEN JOHTAMINEN (20.4. - 8.10.2015)

Koulutuksessa osallistuja vahvistaa valmiuksiaan talouden ja tuottavuuden suunnitteluun ja kehittämiseen henkilöstön kanssa sekä saa kokonaisvaltaisen käsityksen talouden ja tuottavuuden johtamisesta yrityksessä. Tavoitteena on, että osallistuja hahmottaa kokonaisuuden taloudesta ja tuottavuudesta, sen merkityksestä liiketoiminnassa ja oman yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Kesto:                                  10 lähiopetuspäivää ja 2 yrityskohtaista konsultointipäivää
Kouluttaja:                           Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy
Hinta:                                   1470 € (+ alv 24 %) / osallistuja
Ilmoittautuminen:              31.3.2015 mennessä (lisätietoja)


Koulutusohjelmien kohderyhmä:
Koulutusohjelmien pääasiallisena kohderyhmänä ovat yli kolme vuotta toimineiden keskisuomalaisten pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt yrityksissä, jotka suuntaavat vähintään koko Suomen kotimarkkinoille ja jotka tavoittelevat toiminnassaan kilpailukykyä parantavia palvelu-, asiakas-, ja innovaatiotoimintatapoja/ haluavat kehittää yritystään markkinoinnin ja asiakkuuksien näkökulmasta/ haluavat kehittää yritystään talouden ja tuottavuuden näkökulmasta.

Koulutus toteutetaan osana Keski-Suomen ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut -kokonaisuutta ja on siten edullinen pk-yri¬tykselle. Koulutus sisältää de minimis -tukea. Ryhmäkoot 10 - 15 osallistujaa, yksi osallistuja/ yritys.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/yritysten-kehittämispalvelut/koulutus

Yhteyshenkilö: Pirjo Suhonen, pirjo.suhonen @ ely-keskus.fi, p. 0295 024 601