Puurakentamisen ajankohtaispäivä Jyväskylässä 12.3.2013

0602/2013

Mitä puuelementtirakentamisen avoin teollisuusstandardi RunkoPES käytännössä tarkoittaa, miksi se tarvitaan ja mihin järjestelmää voidaan käyttää? Nämä selviävät Puurakentamisen koulutuksessa alueen rakenne-suunnittelijoille, rakennuttajille, rakennusliikkeille, rakennusvalvojille, paloviranomaisille ja arkkitehdeille sekä rakennusalan opettajille ja opiskelijoille.