SSYP Kehitys Oy:n toimitusjohtajan valinta

2806/2012

Toimitusjohtaja Arja Iso-Ahola

SSYP Kehitys Oy:n hallitus on valinnut yhtiön toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Arja Iso-Aholan Saarijärveltä. Arja Iso-Ahola on syntynyt vuonna 1959 ja asuu Kalmarin kylällä. Ylioppilaaksi hän on kirjoittanut Saarijärven lukiosta. Tutkintonsa hän on suorittanut Vaasan Kauppakorkeakoulussa.

Arja Iso-Ahola siirtyy SSYP Kehitys Oy:n toimitusjohtajaksi Efore Oyj:n liiketoimintajohtajan tehtävistä. Efore Oyj:n palveluksessa Arja Iso-Ahola on ollut vuodesta 1997 eri asiakkaiden kokonaisvastuullisissa myynti- ja asiakashallintatehtävissä. Liiketoimintajohtajana hän on viimeksi vastannut yhden pääasiakkaan myynti- ja asiakastoiminnoista kansainvälisesti.  

Ennen Efore Oyj:n tehtäviä Arja Iso-Ahola on ollut Saarijärvellä toimivan Geepap Oy:n vientipäällikkönä 13 vuotta. 

Arja Iso-Ahola on toiminut Saarijärven Seudun Yrityspalvelun hallituksen jäsenenä kaudella 2006-2007. Kehittämisyhtiön hallituksessa toimiminen on tuonut näkemyksiä ja kokemuksia Saarijärven elinkeinoelämän kehittämisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Arja Iso-Ahola aloittaa SSYP Kehitys Oy:n palveluksessa 1.9.2012. Yhtiön toimitusjohtajan tehtävät hän ottaa vastaan 1.1.2013.

Uuden toimitusjohtajan keskeisiä tehtäviä tulevat olemaan Saarijärven elinkeinostrategian toteuttaminen ja jalkauttaminen yhteistyössä Saarijärven yritysten ja yrittäjien sekä muiden elinkeinoelämän sidosryhmien kanssa.
EU:n uuteen ohjelmakauteen valmistautuminen on syksyn 2012 ja vuoden 2013 keskeisiä haasteita.


Nykyinen toimitusjohtaja Risto Lahti siirtyy 1.1.2013 yhtiön kehittämistehtäviin ennen siirtymistään eläkkeelle.


Yhteistyö SSYP Kiinteistöt Oy:n kanssa

SSYP Kiinteistöt Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi valittu Kaisa Bäfver aloittaa työnsä
1.8.2012.

SSYP Kiinteistöt Oy ja SSYP Kehitys Oy tekevät tiivistä yhteistyötä Saarijärven yritysten kehittämishankkeiden toteuttamisessa ja toimitilojen markkinoinnissa ja uusien yritysten hankinnassa.

 

SSYP Kehitys Oy
Hallitus