Talouden ja tuottavuuden johtaminen 2016 I, Keski-Suomi

0704/2016

Koulutuksen kohderyhmä:

Keski-Suomen alueen pk-yritykset, jotka haluavat kehittää yritystään talouden ja tuottavuuden näkökulmasta. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat yli 3 vuotta toimineiden pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt yrityksissä, jotka suuntaavat vähintään koko Suomen kotimarkkinoille.

Koulutuksen tavoitteet:

- Saada kokonaisvaltainen käsitys talouden ja tuottavuuden merkityksestä liiketoiminnassa sekä talouden ja tuottavuuden johtamisesta yrityksessä
- Kehittää valmiuksia talouden ja tuottavuuden suunnitteluun ja kehittämiseen henkilöstön kanssa
- Saada käsitys asioiden ja ihmisten johtamisen vaatimuksista nykyaikaisessa yrityksessä
- Saada kokonaisvaltainen näkemys oman yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tuottavuudesta
- Tunnistaa oman yrityksen kehittämistarpeet

Lisäinfo ja ilmoittautuminen tästä