Yritysten kehittämistarpeiden kartoitus käynnistyy SSYP Kehitys Oy:n toimesta

2702/2015

Kartoitus toteutetaan kevään aikana henkilökohtaisin  haastatteluin yrityksissä.  Haastatteluissa selvitetään yritysten kehittämis-, investointi-, koulutus- ja työvoimatarpeita  tarvittaessa välittömiä jatkotoimenpiteitä varten. Kartoitusprojekti toteutetaan ajalla 1.3.-31.5.2015.

Yrityskäynneistä vastaa Tapani Sauranen, johon asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä suoraan.  Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 0400 226 394, tai sähköpostitse tapani.sauranen@jamk.fi.

Hankkeen aikana pyritään käymään läpi mahdollisimman monta yritystä. Saadut tiedot käsitellään SSYP Kehitys Oy:ssä luottamuksellisesti.

Tarvittaessa lisätietoja  saa myös va. toimitusjohtaja Kauko Lehtoselta, puh. 040 746 2530, kauko.lehtonen@ssypkehitys.fi.