Kierre/kurenuottahankkeen toteutusaika on 1.7.2017-31.12.2018. Hanke toteutetaan yhteistyössä SSYP Kehitys Oy:n ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa.  Hanketta hallinnoi SSYP Kehitys Oy ja rahoittajana toimii Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR). Projektipäällikkönä toimii Mika Kärki.

Hankkeessa kehitetään ostopalveluna kaupalliseen kalastukseen soveltuvia nuottia (2 erityyppistä), joilla voi kalastaa avovesikaudella yksin. Nuotat pyritään kehittämään siten, että niistä saadaan selektiivinen pyydys alueille, jossa on pienehköt vesialueet, pienet markkinat ja yksin toimivia kalastajia.  Ongelmana sisävesikalastajilla on, että työtä joudutaan tekemään pitkälti yksin, jolloin mm. nuottakalastusta ei käytännössä pysty tekemään tehokkaasti tai lainkaan.  Myös kalasaaliit jäävät pieniksi.

Hanke edesauttaa Saarijärven, Viitasaaren, Kivijärven, Kinnulan ja Pihtiputaan muikkukalastusta, mutta hankkeen tuloksia voivat hyödyntää kaikki suomalaiset kalastajat.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Mika Kärki

044-459 8202

mika.karki@ssypkehitys.fi