Klapitoiminnan kehittäminen Pohjoisessa Keski-Suomessa

Hankkeen hallinnoija on SSYP Kehitys Oy ja hankkeen toteutusaika on 1.2.2016-31.1.2017. Hanke rahoitetaan EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 / Leader Viisari ry

Hankkeen tavoitteena on selvittää polttopuun myyntimahdollisuuksia sekä ulkomailla että kotimaassa isommassa mittakaavassa. Pääasiallisin puulaji on koivu, mikä on käytettynä polttopuuna yleisin.

Tarkoituksena on selvittää:

- markkinat, ensisijaisesti Eurooppa ja Pohjoismaat sekä kotimaan ostajat

- logistiikka, kaikki polttopuun käsittelyyn liittyvät siirrot, eritoten ulkomaan logistiikka

- markkinointi ja myynti, ostajien hakeminen, ostopäätöksen tekoon vaikuttavat tekijät esim. laatu. Seutukunnan polttopuutuottajien kartoittaminen tuotantomäärineen.

- tuotanto, selvittää polttopuun käsittelyyn liittyvät asiakokonaisuudet ja eri vaihtoehdot

- talous, laskea toiminnan kannattavuus, eri toimien kustannukset, investointikustannukset yms.

- muut asiat, mahdollisen toiminnan käynnistämiseen liittyvät hallinnolliset asiat

- liiketoimintasuunnitelma, mikäli toiminta osoittautuu kannattavaksi, tehdään liiketoimintasuunnitelma investointien, rahoituksen ja henkilöstömäärän tueksi.

Mikäli selvitys osoittautuu kannattavaksi ja toteuttamiskelpoiseksi, päätetään mahdollisen yritystoiminnan aloittamisesta seutukunnalla. Esille tulee osakkaiden sitouttaminen toimintaan ja yhteistyöverkostojen rakentaminen.

Kiinnostuitko hankkeesta? Ota yhteyttä hankepäällikkö Pasi Siroseen, puh. 041 466 6062, e-mail: pasi.sironen@ssypkehitys.fi