Hanke on päättynyt. Pohjoisen Keski-Suomen alueella toimii nyt InnoVapriikki hanke. 

Teollisten klusterien kehittäminen Pohjoisessa Keski-Suomessa

Hankkeessa kehitetään teollisia yritysklustereita. Pohjoisessa Keski-Suomessa on tunnistettu kolme teollista klusteria: uudistuvat koneet ja laitteet, bioenergiasta elinvoimaa ja kehittyvän asumisen -klusterit. Klusterivalinnat perustuvat alueen vahvuuksiin; teknologiateollisuuteen, bioenergiaosaamiseen ja laitevalmistukseen sekä rakennustuoteteollisuuteen. Erityinen tavoite on yritysverkostojen synnyttäminen ja kehittäminen ja sitä kautta uusia lopputuotteita valmistava liiketoiminta.  Hankkeen kehittämisteemat ovat mm: bioenergian liiketoimintaketjun kehittäminen, bioenergian raaka-aineen korjuujärjestelmät ja logistiikka, bioenergian laitevalmistus, uusiutuvan energian hyödyntämisen mahdollisuudet, teknologiaosaamisen kehittäminen yritysverkostoissa, energiatehokkuus ja ekologiset rakennustuotteet, korjausrakentamisen tuote- ja palvelukokonaisuudet sekä asumisen viihtyvyys. Kehittämisteemoja yhdistää cleantech -ajattelu, joka vähentää liiketoiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia. Cleantechin kehittämisellä saadaan lisättyä kilpailukykyä ja edistettyä uusien tuotteiden syntymistä.