Uusi ICT

Koulutushankkeen tarkoituksena on edistää Pohjoisen Keski-Suomen yritysten ja muiden toimijoiden valmiuksia hyödyntää uusia tietoteknisiä sovelluksia, paikkatietojärjestelmiä ja päätelaitteita. Tämä edellyttää uuden ja alati kehittyvän tieto- ja viestintäteknologian ymmärrystä, käyttöön ja soveltamiseen liittyvän osaamista, muutosvalmiutta ja uudenlaisen toimintakulttuurin omaksumista.

Hanke liittyy seutukunnalla toteutettavan innovaatiotoiminnan, uusien koulutusmallien kehittämisprojekteihin sekä yritystoiminnan uusien toimintatapojen ja -menetelmien kehitystyöhön.

Vähimmäistavoite on saada hankkeeseen mukaan 100 osallistujaa ja tarjota näille vähintään 500:n henkilökoulutuspäivän laajuinen koulutuskokonaisuus. Osallistujamäärä voi suhteessa olla myös suurempi.
Hankkeen avulla haetaan ratkaisuja muutoksen tuomiin haasteisiin parantamalla seudullista kilpailukykyä. Uuden teknologian mahdollisuuksia tuntemalla ja niitä näppärästi soveltamalla voidaan vaikuttaa tuottavuuden ja talouden kasvuun sekä löytää uudenlaisia innovatiivisia malleja täydentämään, tehostamaan tai korvaamaan perinteisiä toimintatapoja.

Hankkeen päätavoitteena on parantaa alueen toimijoiden osaamista ja edellytyksiä hyödyntää uutta tieto-, viestintä ja paikannusteknologiaa omassa toiminnassaan. Hankkeen toimenpiteet ja käsitellyt sisällöt eivät ole yritys- tai toimialasidonnaisia, vaan yleistettäviä ja siirrettäviä niin työelämän, järjestötoiminnan ja henkilökohtaisen käytön välillä. Hankkeen toimenpiteet ovat yleishyödyllisiä ja suunnattu kaikille halukaille. 

Ota yhteyttä:

Visa Törmälä/ Crenoco
Vastaava tuottaja
matkapuhelin 050 - 5446638
sposti: visa.tormala(a)crenoco.fi

Hankkeen kotisivut: http://www.uusiict.fi

Hanke on rahoitettu Manner-Suomen ESR-ohjelmasta ja kestää kesäkuuhun 2013