Sivun linkit

 

Hanke on päättynyt. Yrityspalvelupäällikkö Petri Mustamäki palvelee yrittäjiä jatkossa yhtiön vakituisena yritysneuvojana. 

Yrityspalvelupäällikkö

Yrityspalvelupäälliköt toteuttavat Yritys-Suomi / Seudulliset yrityspalvelut -hankkeen toimenpiteitä Keski-Suomessa.  Hankkeessa tehostetaan yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluja sekä lisätään yritysten kehittämishankkeita ja kehittämisrahoituksen saamista. Tärkeänä sektorina ja painopisteenä on alkavien yritysten neuvonta. Omalla alueellamme toimenpiteitä rahoittavat yhteistyössä Keski-Suomen  ELY-keskuksen kanssa SSYP Kehitys Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja Kannonkosken kunta.

Vuosina 2013-14 toiminnan  painopisteenä on toisaalta aktivoida yrittäjiä hyvin suunniteltuihin kehittämistoimiin huomioiden loppuohjelmakauden toteutusaikataulut, ja toisaalta ohjata yrittäjiä sähköisiin palveluihin, mm. sähköiseen tukihakuun ja asiantuntijapalveluiden käyttöön.

Hanketoimijana alueellamme on yrityspalvelupäällikkö Petri Mustamäki.